Home Studenti Exam. finalizare studii Feb. 2018
Exam. finalizare studii Feb. 2018 PDF Imprimare Email
Vineri, 09 Februarie 2018 16:28

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CARE VOR SUSŢINE EXAMENE DE FINALIZARE STUDII ÎN SESIUNEA FEBRUARIE 2018

La secretariatul facultății s-au înscris absolvenții pt. finalizarea studiilor la următoarele specializări:
-licență, EASI și MON
-masterat, TMPS, SAEA și SEIII.

Examenul de diplomă va avea loc după următorul program::
- ora 8.00( sala de consiliu a facultății)- vor fi prezenți elaboratorii de subiecte, președinții și secretarii comisiilor de diplomă
-ora 8.30- accesul absolvenților sala III.28 (Laborator Grafică), candidații vor avea asupra lor cartea de identitate
-ora 9.00- repartizarea subiectelor
-ora 12.00- finalizarea probei scrise.

Specializarea Electronică aplicată

1. Conf.univ.dr.ing. Tecla-Castelia Goraş preşedinte
2. Conf.univ.dr.ing. Liliana Vornicu Albu membru
3. Şef lucr.dr.ing. Nicolae Lucanu membru
4. Şef lucr.dr.ing. Constantin Barabaşa membru
5. Asist.dr.ing. Cristian Andriesei secretar

-susţinerea proiectului -13.02.2018, ora 10, sala III.22

Specializarea Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

1. Prof. univ.dr.ing. Iulian-Aurelian Ciocoiu preşedinte
2. Conf. univ.dr.ing. Neculai Cojan membru
3. Şef lucr.dr.ing. Liviu Ţigăeru membru
4. Şef lucr.dr.ing. Victor-Andrei Maiorescu membru
5. Asist.dr. ing. Nicolae Patache secretar

EXAMEN DE DISERTAȚIE

1. Specializarea Sisteme electronice inteligente şi informatică
industrială (SEIII)
1. Conf.univ.dr.ing. Adrian-Iulian Brezulianu preşedinte
2. Prof.univ.dr.ing. Doru-Florin Chiper Leferman membru
3. Conf.univ.dr.ing. Dan-Marius Dobrea membru
4. Conf.univ.dr.ing. Marius-Dan Zbancioc membru
5. Asist.univ.dr.ing. Marius-Gheorghe Hagan secretar
-susţinerea examenului de disertaţie: 13.02.2018, sala II.3 (Lab. EIM), ora 9.00

2. Specializarea Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA)
1. Conf.univ.dr.ing Ovidiu Ursaru preşedinte
2. Conf.univ.dr.ing. Tecla-Castelia Goraş membru
3. Conf.univ.dr.ing. Irinel-Valentin Pletea membru
4. Conf.univ.dr.ing Cristian Aghion membru
5. Asist.univ.dr.ing. Roxana Amăriuţei secretar
- susţinerea examenului de disertaţie: 13.02.2018, sala III.18, ora 12

3. Specializarea Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS)
1. Prof.univ.dr.ing. Liviu Goraş preşedinte
2. Prof.univ .dr.ing. Victor Grigoraş membru
3. Şef lucr.dr.ing. Radu Matei membru
4. Şef lucr.dr.ing. Paul Ungureanu membru
5. Şef lucr.dr.ing. Victor-Andrei Maiorescu secretar
-susţinerea examenului de disertaţie: 13.02.2018, sala III.12, ora 10.00

Ultima actualizare în Vineri, 09 Februarie 2018 16:33