Bazele electrotehnicii PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DF112
Numar credite 6
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Prezentarea şi învăţarea metodelor moderne de analiză a circuitelor electrice în regimuri diverse de funcţionare. Noţiuni introductive în studiul câmpului electromagnetic.
Descriptori Metode de analiză a circuitelor rezistive. Metode de analiză a circuitelor liniare în regim sinusoidal şi nesinusoidal. Metode de analiză a circuitelor trifazate. Circuite electrice cu parametri distribuiţi. Metode de analiză a circuitelor în regim tranzitoriu. Introducere în studiul câmpului electromagnetic.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf. dr.ing. Iustina Zaharia (curs, laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 14:32