Home Studii
Studii PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 03 Februarie 2009 10:54
În primii 2 ani de studiu se desfăşoară cursuri, laboratoare şi seminarii comune pentru toţi studenţii. Începind cu anul 3 de studiu, studenţii sunt repartizaţi în funcţie de solicitare şi de mediile obţinute în primii 2 ani la una dintre specializările: Tehnici şi sisteme de telecomunicaţii, Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii, Electronică aplicată. În prezent funcţionează următoarele forme de învăţământ:

Studii de licenţă, cursuri de zi, 4 ani
Studii de masterat, cursuri de zi, 2 ani
Studii de doctorat, cu şi fără frecvenţă

În plus, facultatea noastră organizează anual pentru profesorii din învăţământul preuniversitar examene pentru obţinerea definitivatului şi a gradului didactic II şi supervizează lucrări de gradul I în specialitatea Electronică.


Toate formele de studii sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) de pe lângă Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Facultatea noastră dispune de o bibliotecă proprie, care cuprinde peste 3000 de monografii de specialitate, colecţii de reviste editate în ţară şi în străinătate, bibliografie pe suport electronic CD/DVD. Reţelele din cadrul laboratoarelor au acces la Internet.
Toţi studenţii bugetari din anul I care solicită cazare sunt admişi în căminele studenţeşti din campusul universitar "Tudor Vladimirescu". Pentru restul studenţilor se asigură locuri de cazare care acoperă un procent de aproximativ 70% din numărul acestora.
Ultima actualizare în Miercuri, 28 Aprilie 2010 09:14