Home Admitere Masterat
Informații admitere masterat PDF Imprimare Email
Marţi, 12 Septembrie 2017 00:00

 

 • Numărul locurilor scoase la concurs pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2017:
  RC (0 - buget; 5 - taxă); RD (14 - buget; 5 - taxă)
  SEIII (7 - buget; 5 - taxă) | SAEA (0 - buget; 4 - taxă)
  TMPS (5 - buget; 5 - taxă) |
  PCVA (0 - buget; 0 - taxă)

 • Numărul candidaților înscriși la data de 14.09.2017: 18

 

 • Centre de înscriere a candidaţilor:
  S
  ecretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (sala III.34), B-dul Carol I nr. 11A, corp A, între orele 9:00-14:00 (luni-vineri)

 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2017-2018
Forma de învăţământ Buget Taxă
Masterat (durata studiilor de 2 ani, cu frecvență) 140 30
Proiectarea circuitelor VLSI avansate 20 5
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 24 5
Radiocomunicaţii digitale 24 5
Reţele de comunicaţii 24 5
Sisteme avansate în electronica aplicată 24 5
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială 24 5

Pentru candidații din Republica Moldova: 2 locuri


CALENDARUL ADMITERII 2017

Ciclul de studii universitare

Perioada
de înscriere
Afişarea
rezultatelor
Termen depunere
diplomă în original
Afişare
rezultate finale

Taxa de înscriere* Taxa de şcolarizare
Masterat

10 - 28 iulie 2017

31 iulie 2017

4-6 septembrie 2017 31 iulie 2017 100 RON 3000 RON
Masterat 11 - 15 sept 2017 15 sept 2017 18 septembrie 2017 19 sept 2017 100 RON 3000 RON • METODA DE SELECŢIE:

  Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE.

  Media generală de admitere
  (MA) se stabileşte cu relaţia:


  MA = 0.8*MF + 0.2*MC
  , unde:


  MF: media examenului de finalizare a studiilor universitare (media la examenul de licență)
  MC: media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domniului de studiu

Comisia de concurs și datele de examinare pentru susţinerea probei orale de evaluare din cadrul examenului de admitere de la studii universitare de masterat (o probă la alegere dintre disciplinele menționate) din sesiunea iulie 2017.

 


În caz de egalitate a mediei de admitere drept criteriu de departajare se iau în consideraţie:
a) Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă
b) Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

 

 • ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

a) cerere de admitere în ciclul de studii de masterat 2017 | exemplu de model completat
b) diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată, ambele în original sau în copie legalizată;
c) certificat de naştere, în copie legalizată;
d) dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
e) buletinul (cartea) de identitate, în copie xerox şi în original, pentru legitimare;
g) adeverinţă medicală tip | extras din Procedura de admitere masterat TUIASI: "adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase". Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii."
h) dacă este cazul, acte doveditoare pentru scutirea plăţii taxei de înscriere;
i) alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate


Pentru candidaţii absolvenţi ETTI care vor promova examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2017:
• candidaţii se vor putea înscrie imediat după afişarea rezultatelor examenului de licenţă din sesiunea septembrie 2017
• în cererea de înscriere, mediile cerute vor fi completate pe baza tabelelor furnizate de secretariat și existente la Comisia de înscriere
• adeverinţele de finalizare a studiilor de licenţă vor fi depuse la dosar ulterior, de către secretariatul facultăţiiUltima actualizare în Joi, 14 Septembrie 2017 16:40