Home Admitere Masterat
Informații admitere masterat PDF Imprimare Email
Duminică, 24 Ianuarie 2016 00:00

 

 • Centru de înscriere a candidaţilor: la sediul facultăţii din B-dul Carol I nr. 11A, corp A:
  - sesiunea septembrie 2017: secretariat - Sala de Consiliu, luni - vineri, program 9:00 - 14:00

 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2017-2018
Forma de învăţământ Buget Taxă
Masterat (durata studiilor de 2 ani, cu frecvență) 140 30
Proiectarea circuitelor VLSI avansate 20 5
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 24 5
Radiocomunicaţii digitale 24 5
Reţele de comunicaţii 24 5
Sisteme avansate în electronica aplicată 24 5
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială 24 5

Pentru candidații din Republica Moldova: 2 locuri


CALENDARUL ADMITERII 2017

Ciclul de studii universitare

Perioada
de înscriere
Afişarea
rezultatelor
Termen depunere
diplomă în original
Afişare
rezultate finale

Taxa de înscriere* Taxa de şcolarizare
Masterat

10 - 28 iulie 2017

31 iulie 2017

1 august 2017 31 iulie 2017 100 RON 3000 RON
Masterat 11 - 15 sept 2017 16 sept 2017 18 septembrie 2017 19 sept 2017 100 RON 3000 RON • METODA DE SELECŢIE:

  Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE.

  Media generală de admitere
  (MA) se stabileşte cu relaţia:


  MA = 0.8*MF + 0.2*MC
  , unde:


  MF: media examenului de finalizare a studiilor universitare (media la examenul de licență)
  MC: media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

  În caz de egalitate a mediei de admitere drept criteriu de departajare se iau în consideraţie:
  a) Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă
  b) Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

 

 • ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

a) cerere de admitere în ciclul de studii de masterat 2017 | exemplu de model completat
b) diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată, ambele în original sau în copie legalizată;
c) certificat de naştere, în copie legalizată;
d) dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
e) buletinul (cartea) de identitate, în copie xerox şi în original, pentru legitimare;
g) adeverinţă medicală tip | precizare adeverință medicală
h) dacă este cazul, acte doveditoare pentru scutirea plăţii taxei de înscriere;
i) alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate


Pentru candidaţii absolvenţi ETTI care vor promova examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2017:
• candidaţii se vor putea înscrie imediat după afişarea rezultatelor examenului de licenţă din sesiunea septembrie 2017
• în cererea de înscriere, mediile cerute vor fi completate pe baza tabelelor furnizate de secretariat și existente la Comisia de înscriere
• adeverinţele de finalizare a studiilor de licenţă vor fi depuse la dosar ulterior, de către secretariatul facultăţiiUltima actualizare în Vineri, 23 Iunie 2017 10:27