Legislație PDF Imprimare Email
Joi, 05 Februarie 2009 00:00
Manualul procedurilor UTI Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă | de masterat
  Examinarea şi notarea studenţilor
  Procedura TUIASI de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice (inclusiv standarde minimale TUIASI pentru conferirea titlurilor didactice)
  Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă | de masterat
  Evaluarea cadrelor didactice de către management | studenţi | colegi
 

Documente necesare întocmirii dosarelor în vederea acordării gradației de merit:

Procedura TUIASI PO.DID.11 + anexe (cadre didactice)Procedura TUIASI.POB.43 (personal didactic auxiliar) | criterii de evaluare și punctajele aferente (aprobare CF iunie 2018)

Procedura TUIASI de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice (inclusiv standarde minimale TUIASI pentru conferirea titlurilor didactice)

Procedura ETTI de acordare a gradațiilor de merit

Model Fișa de autoevaluare și evaluare de către directorul de departament

Atribuțiile agentului de pază
Legislaţie naţională
Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011)
 

Standarde minimale naționale pentru conferirea titlurilor didactice şi a atestatului de abilitare:
OM 6129/20.12.2016 (anexa OM 6129/20.12.2016) | OUG 96/2016 (08.12.2016)
Precizări privind întocmirea dosarului de abilitare

Informații suplimentare CNATDCU

  Codul studiilor de doctorat
Proceduri achiziţii
Documentaţie atribuire licitaţie publică: mai 2007 | oct 2007 | mai 2008
Documente europene
Declaraţia de la Bologna (19 iunie 1999)


Ultima actualizare în Luni, 12 Noiembrie 2018 09:58