Legislație PDF Imprimare Email
Joi, 05 Februarie 2009 10:52
Manualul procedurilor UTI Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă | de masterat
  Examinarea şi notarea studenţilor
  Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
  Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă | de masterat
  Evaluarea cadrelor didactice de către management | studenţi | colegi
  Procedura privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic titular
Procedura privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
Legislaţie naţională
Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011)
 

Standarde minimale pentru conferirea titlurilor didactice şi a atestatului de abilitare
Ordin 5691 privind abilitarea | Panel comisii domenii
Adresa director CNATDCU | Informații suplimentare CNATDCU

  Codul studiilor de doctorat
Proceduri achiziţii
Documentaţie atribuire licitaţie publică: mai 2007 | oct 2007 | mai 2008
Documente europene
Declaraţia de la Bologna (19 iunie 1999)


Ultima actualizare în Vineri, 05 Mai 2017 08:14